معنی و ترجمه کلمه include به فارسی include یعنی چه

include


در برداشتن ،شامل بودن ،متضمن بودن ،قرار دادن ،شمردن ،به حساب اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها