معنی و ترجمه کلمه sadist به فارسی sadist یعنی چه

sadist


)sadistic(ساديست ،کسيکه از زجر ديگران لذت ميبرد
روانشناسى : ازارگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها