معنی و ترجمه کلمه i came to the garden به فارسی i came to the garden یعنی چه

i came to the garden


سوى باغ امدم ،تا در باغ امدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها