معنی و ترجمه کلمه insensibility به فارسی insensibility یعنی چه

insensibility


بيهوشى ،بيحسى ،بى عاطفگى ،غير محسوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها