معنی و ترجمه کلمه فلج نصف بدن به انگلیسی فلج نصف بدن یعنی چه

فلج نصف بدن

hemiplegia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها