معنی و ترجمه کلمه gravitational potential به فارسی gravitational potential یعنی چه

gravitational potential


شيمى : پتانسيل گرانشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها