معنی و ترجمه کلمه گشنیز به انگلیسی گشنیز یعنی چه

گشنیز

coriander

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها