معنی و ترجمه کلمه leave the anchorage به فارسی leave the anchorage یعنی چه

leave the anchorage


علوم دريايى : ترک کردن لنگرگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها