معنی و ترجمه کلمه مرتعش شدن به انگلیسی مرتعش شدن یعنی چه

مرتعش شدن

jar
quake
tremble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها