معنی و ترجمه کلمه anticipation method به فارسی anticipation method یعنی چه

anticipation method


روانشناسى : روش پيش بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها