معنی و ترجمه کلمه his parentage isunknown به فارسی his parentage isunknown یعنی چه

his parentage isunknown


اصل و نسبتش معلوم نيست ،پدرو مادرش معلوم نيست کى هستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها