معنی و ترجمه کلمه روشنایى اطراف هاله ماه به انگلیسی روشنایى اطراف هاله ماه یعنی چه

روشنایى اطراف هاله ماه

paraselene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها