معنی و ترجمه کلمه آتشبار متقاطع به انگلیسی آتشبار متقاطع یعنی چه

آتشبار متقاطع

cross fire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها