معنی و ترجمه کلمه second degree burn به فارسی second degree burn یعنی چه

second degree burn


(طب )سوختگى درجه دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها