معنی و ترجمه کلمه آدم سرقت کردن به انگلیسی آدم سرقت کردن یعنی چه

آدم سرقت کردن

kidnap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها