معنی و ترجمه کلمه سخت به انگلیسی سخت یعنی چه

سخت

adamantine
austere
callose
chronic
crusty
demanding
difficult
dogged
dour
eburnated
exacting
exquisite
flinty
formidable
grave
grim
hard
hard shell
hardly
heavily
heavy
heavyset
horny
ill
indomitable
inexo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها