معنی و ترجمه کلمه سخت تنبیه کردن به انگلیسی سخت تنبیه کردن یعنی چه

سخت تنبیه کردن

keelhaul

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها