معنی و ترجمه کلمه سخت افزارى به انگلیسی سخت افزارى یعنی چه

سخت افزارى

hard wired

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها