معنی و ترجمه کلمه سخت بازپرسى کردن از به انگلیسی سخت بازپرسى کردن از یعنی چه

سخت بازپرسى کردن از

heckle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها