معنی و ترجمه کلمه adequate به فارسی adequate یعنی چه

adequate


: )adj.(کافى ،تکافو کننده ،مناسب ،لايق ،صلاحيت دار،بسنده ،رسا، : )n.(متساوى بودن ،مساوى ساختن ،موثر بودن ،شايسته بودن
علوم مهندسى : مناسب
روانشناسى : بسنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها