معنی و ترجمه کلمه load curve به فارسی load curve یعنی چه

load curve


منحنى بار
علوم مهندسى : منحنى مشخصه بار
الکترونيک : خم بار خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها