معنی و ترجمه کلمه گذارنده به انگلیسی گذارنده یعنی چه

گذارنده

setter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها