معنی و ترجمه کلمه edge-set به فارسی edge-set یعنی چه

edge-set


ورزش : فشار برروى لبه هاى اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها