معنی و ترجمه کلمه medicinable به فارسی medicinable یعنی چه

medicinable


قابل تجويز دوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها