معنی و ترجمه کلمه collective به فارسی collective یعنی چه

collective


دسته جمعى ،مشترک ،عمومى ،بهم پيوسته ،انبوه ،اشتراکى ،اجتماعى ،جمعى
علوم مهندسى : جامع
قانون ـ فقه : دسته جمعى
روانشناسى : جمعى
بازرگانى : جمعى
علوم نظامى : جمعى پخش يکجاى اخبار هواشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها