معنی و ترجمه کلمه gypso-halophytes به فارسی gypso-halophytes یعنی چه

gypso-halophytes


گياهان شوراگچى
زيست شناسى : شوراگچيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها