معنی و ترجمه کلمه interactive processing به فارسی interactive processing یعنی چه

interactive processing


پردازش فعل و انفعالى
کامپيوتر : پردازش محاوره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها