معنی و ترجمه کلمه آبرو به انگلیسی آبرو یعنی چه

آبرو

aqua
credit
honor
name
prestige
reputation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها