معنی و ترجمه کلمه آبرو ریزى به انگلیسی آبرو ریزى یعنی چه

آبرو ریزى

dishonor
dishonour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها