معنی و ترجمه کلمه helter skelter به فارسی helter skelter یعنی چه

helter skelter


(د.گ ).بطور درهم وبرهم ،هرج ومرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها