معنی و ترجمه کلمه were i in your place به فارسی were i in your place یعنی چه

were i in your place


اگر جاى شما بودم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها