معنی و ترجمه کلمه دکمه قابلمه به انگلیسی دکمه قابلمه یعنی چه

دکمه قابلمه

snap fastener


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها