معنی و ترجمه کلمه به خود بالیدن به انگلیسی به خود بالیدن یعنی چه

به خود بالیدن

preen
self exaltation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها