معنی و ترجمه کلمه داراى قسمت هاى غیر متقارن به انگلیسی داراى قسمت هاى غیر متقارن یعنی چه

داراى قسمت هاى غیر متقارن

anisometric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها