معنی و ترجمه کلمه creep ductility به فارسی creep ductility یعنی چه

creep ductility


علوم مهندسى : نرمى خزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها