معنی و ترجمه کلمه in the name of god به فارسی in the name of god یعنی چه

in the name of god


the compassionate the merciful،بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ـ فقه : بسم الله الرحمن الرحيم ،به نام يزدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها