معنی و ترجمه کلمه high freqyency aerial به فارسی high freqyency aerial یعنی چه

high freqyency aerial


علوم مهندسى : انت امواج بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها