معنی و ترجمه کلمه hard radiation به فارسی hard radiation یعنی چه

hard radiation


علوم هوايى : تابش يا پرتو سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها