معنی و ترجمه کلمه hemiterpene به فارسی hemiterpene یعنی چه

hemiterpene


(ش).ترکيبى بفرمولC5H8

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها