معنی و ترجمه کلمه hot-air blast به فارسی hot-air blast یعنی چه

hot-air blast


علوم مهندسى : دم گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها