معنی و ترجمه کلمه his joys p from baseless hope به فارسی his joys p from baseless hope یعنی چه

his joys p from baseless hope


خوشى هاى اوناشى ازاميدهاى بى اساس است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها