معنی و ترجمه کلمه homozygote به فارسی homozygote یعنی چه

homozygote


صحيح النسب ،واجد صفات پدر ومادر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها