معنی و ترجمه کلمه his majesty به فارسی his majesty یعنی چه

his majesty


اعليحضرت ،در گفتگوى از پادشاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها