معنی و ترجمه کلمه key board به فارسی key board یعنی چه

key board


علوم مهندسى : صفحه تکمه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها