معنی و ترجمه کلمه bottom به فارسی bottom یعنی چه

bottom


بنيان نهادن ،ذيل ،قسمت زير اب کشتى ،مقر،پايه ،ته ،زير،پايين ،کشتى ،کف ،تحتانى
علوم مهندسى : ته انداختن
عمران : کف نهر
معمارى : پايين
بازرگانى : با پايين ترين نرخ تنزيل کردن
ورزش : قسمت اخر بازى بيس با ل
علوم نظامى : کف تفنگ
علوم دريايى : - seabed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها