معنی و ترجمه کلمه بزهکار به انگلیسی بزهکار یعنی چه

بزهکار

criminal
felon
guilty
misdemeanant
sinner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها