معنی و ترجمه کلمه شمشیر به انگلیسی شمشیر یعنی چه

شمشیر

bilbo
bilboa
blade
bolo
scimitar
spit
spurtle
steel
sword

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها