معنی و ترجمه کلمه self flattering به فارسی self flattering یعنی چه

self flattering


تعريف کننده از خود،خودستا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها