معنی و ترجمه کلمه floor به فارسی floor یعنی چه

floor


محدوده زمين ،کف( در ازمون)،کف اطاق ،کف زمين ،بستر( دره وغيره)،بزمين زدن ،شکست دادن ،کف سازى کردن ،اشکوب ،طبقه
علوم مهندسى : کف
عمران : کف اطاق
معمارى : اشکوب
روانشناسى : کف
ورزش : ناک دان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها