معنی و ترجمه کلمه verbal به فارسی verbal یعنی چه

verbal


زبانى ،شفاهى ،فعلى ،تحت اللفظى
قانون ـ فقه : شفاهى
روانشناسى : کلامى
بازرگانى : شفاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها